Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2017

goncka
8821 4dee
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaparisienne laparisienne
goncka
2649 d0ad 500
Reposted fromoswiniarty oswiniarty viapuszka puszka
goncka
Chciałabym ci coś takiego zrobić, żebyś nie mógł beze mnie żyć, żebyś nie mógł o mnie zapomnieć.
— J. Sosnowski
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamonsoup monsoup
goncka
Nie było już dla nas szans (...), ale chciałam wyjaśnień. Chciałam wiedzieć dlaczego.
— Lisa De Jong - "Kiedy pozostaje żal"
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viamonsoup monsoup
goncka
coś się skończyło
nic się nie chce zacząć
— Tadeusz Różewicz
Reposted frominpassing inpassing viamonsoup monsoup
9763 78d6
Reposted frombwana bwana viakotfica kotfica
goncka
Nienawidzę milczenia, nie odzywania się do siebie, nie pisania. To jest gorsze niż zakończenie znajomości.
Reposted fromxalchemic xalchemic viatobecontinued tobecontinued
goncka
0045 a121
Reposted fromdailylife dailylife viamonsoup monsoup

June 13 2017

goncka
the museum of tears
goncka
2240 0788
Reposted fromkrzysk krzysk vialaparisienne laparisienne
goncka
Tak, kobiety mają porąbany mózg. Tworzenie scenariuszy, rozbieranie prostej sytuacji na mikro albo nawet nano-kawałki, doprowadzanie do tego możliwych rozwiązań i myśli… to nasze hobby. 
goncka

Ludzie zazwyczaj nie mają pojęcia jak bardzo się starasz i jak bardzo ci zależy, dopóki nie przestaniesz.

Reposted frompieprzycto pieprzycto viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
goncka
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
goncka
W życiu nie chodzi o to by znaleźć osobę dla której warto cierpieć, tylko znaleźć kogoś przy kim cierpienie nie istnieje.
— M
Reposted fromkarmelowelatte karmelowelatte vialeniwieec leniwieec
goncka

  Trzeba mieć dużo odwagi, żeby wyjechać naprawdę.

— Marcin Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viawujcioBat wujcioBat
goncka
8192 8013
Reposted fromxzuzakx xzuzakx vialeniwieec leniwieec

November 19 2014

goncka
0877 e3c3
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaSchuyler Schuyler
goncka
2652 0b77
Reposted fromI-am-Fine I-am-Fine viamsitudinis msitudinis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl