Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

goncka
5277 6d37
goncka
Wymyśliliśmy sobie tą niezależność jako cel do osiągnięcia, kiedy jest tak naprawdę wymówką dla samotności.
A może pocieszycielską ułudą?
— *
Reposted fromSenyia Senyia viaduzazet duzazet
goncka
Ludzie mają dziś mało czasu na wielkie uczucia
— Marek Hłasko - Ósmy dzień tygodnia

November 27 2017

goncka
Humor jest jedyną szansą na przetrwanie dla bardzo wrażliwych ludzi. Powtarzam: jedyną szansą. Dość wcześnie zorientowałem się, że mówiąc coś w śmieszny sposób, można uniknąć kłopotów. (...) To także świetny sposób na radzenie sobie z pewnymi emocjami, które podane inaczej czynią z nas żałosnych sentymentalistów.
— Etgar Keret
Reposted fromcorvax corvax viamary-jade-blade mary-jade-blade
goncka

Wszystko bardzo przeżywam. Jak nie mam swoich zmartwień, biorę na siebie czyjeś, jak nie mam czyichś, to martwię się o cały świat.

— Wacława Myśliwska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaostatni ostatni
goncka
2028 62c5
Reposted fromloveandsex loveandsex viaMezame Mezame
goncka
Pojawia się ktoś w Twoim życiu i część Ciebie mówi: nie jestem gotowa, a druga część mówi: musi być Twój na zawsze
— Remember me
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viaSalute Salute
goncka
Tęsknię 
Reposted frommesoute mesoute vialaluna laluna
goncka
9549 f350 500
new years eve.
Reposted fromjagger jagger viaMezame Mezame
goncka
Chciałabym kiedyś usłyszeć proste: ' jesteś taka, jakbym chciał'.
Reposted fromnormajeane normajeane viaSenyia Senyia
goncka
goncka
3696 584c
Reposted fromkatalama katalama via4777727772 4777727772
goncka
4456 321f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainsanelife insanelife
goncka
7952 a20e
Reposted fromnfading nfading vialottibluebell lottibluebell
goncka
  Nikomu by do głowy nie przyszło, że tak się stanie.
goncka
goncka
Jest tylko jedna zasada: nie krępować się i robić to, na co ma się ochotę. Każdy ma prawo do własnego szczęścia.
— Sławomir Mrożek 1930 - 2013
goncka
goncka
Reposted fromFlau Flau viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
goncka

Kobieta nie musi mieć orgazmu, żeby uznała, że miała zajebisty seks

Czasami chodzi jej o to żeby on doszedł w 30 sekund. Chodzi o to aby nie mógł się powstrzymać.

Nie kotek, nie mamrotek, nie smyranie po szyi (choć miłe), nie ubóstwiam twoją pachwinę, nogi, oraz paznokcie, nie – jesteś taka piękna, nie opowieści. To nie jest czas na takie pierdoły.

Niech pokaże jak bardzo tego chce. Niech szaleje z pożądania. Kobiety lubią jak faceci szaleją z pożądania. Do nich. 

— esencja. p
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl