Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2019

goncka
Nauczyłam się tego w okropnych okolicznościach. Nieważne, jak mocno błagasz kogoś, aby został, jeśli chce odejść i tak to zrobi. Jedyne co nam pozostaje, to nauczyć się dać im odejść.
— Brittainy C. Cherry - "Zawsze i wszędzie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin
goncka
Chciałbym tak pić z Tobą lampkę wina po ciężkim dniu 
oglądać tandetne filmy z Twoją głową na moich kolanach 
wyjeżdżać do rodziny we dwójkę a potem na wspólne wakacje co roku 
tak z Tobą żyć ustabilizować się na tyle żeby co dzień widzieć Twoje oczy i patrzeć na nie i doceniać że zgodziły się przyjąć moje na zawsze. 
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno viairmelin irmelin
goncka
‘I’ve had a bad week.’
‘What has happened?’
‘Nothing’s happened. I’ve had a bad week in my head, is all.
— Nick Hornby
Reposted fromweightless weightless viaPuls Puls
goncka

Ludzie zazwyczaj nie mają pojęcia jak bardzo się starasz i jak bardzo ci zależy, dopóki nie przestaniesz.

Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin
goncka
5222 a515
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
goncka
6181 65a0 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
goncka
3780 11fe
Reposted fromPuls Puls
goncka
3785 351e 500
Reposted fromPuls Puls
goncka
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairmelin irmelin
goncka
6936 b787 500
Reposted fromparafina parafina viairmelin irmelin
goncka
2448 df0b
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairmelin irmelin
goncka
4041 48ce 500
Mario De Biasi. Milan, 1953
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
goncka
2042 47d3
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
goncka
2041 5b1d
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
goncka
Pamiętaj, że możesz przegapić wiele dobrych rzeczy w życiu przez niewłaściwe podejście.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
goncka
7231 25c4 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin

February 22 2019

goncka
5006 2979
Reposted fromxalchemic xalchemic viakamyk95 kamyk95

February 07 2019

goncka
Bo ludzie skomplikowani muszą do siebie mówić wprost.
— Perwersje
Reposted fromPoranny Poranny viapureevil pureevil
goncka
8147 e48b
Reposted frompesy pesy viapureevil pureevil
goncka
Pamiętaj, że zawsze możesz wstać, pierdolnąć drzwiami i odejść pewnym krokiem, nie odwracając się za siebie. Nigdy nie zapominaj o tej opcji.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapureevil pureevil
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl